Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Ny rapport om Stadslandet Göteborg

Nya möjligheter för grön affärsutveckling och hållbar stadsutveckling mellan stad och land i Göteborg. Det handlar förstudien Stadslandet Göteborg om. Klicka här nedan för att ladda ner rapporten.

Klicka här för att ladda ner rapporten Stadslandet Göteborg i pdf (5MB).

Utveckling Nordost har gjort en förstudie om hur man utifrån kunskaper hos boende kan bruka naturresurserna i nordöstra Göteborg för att skapa grön affärsutveckling och social hållbarhet. Nu är förstudien klar. Den innehåller både en övergripande sammanfattning med förslag på hur man kan arbeta vidare och fem pilotstudier om Bergsjön-Gårdsten, Lärjeåns Stadslands Nav, nordöstra Göteborgs landsbygder, Innerstaden och stadsodling.

För mer information kontakta Dan Melander som varit projektledare för förstudien. Telefon 070-370 14 35, e-post: dan.melander@utvecklingnordost.goteborg.se

Illustration: Maria Kask.

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »