Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

 

Kontakta oss

                                 

Kontakt vision & kommunikation

Kontaktperson:

Dan Melander, projektsamordnare visionsarbete och förstudien Stadslandet Göteborg
telefon: 031-365 40 51, 070-370 14 35
e-post: dan.melander@utvecklingnordost.goteborg.se

 

Pressrum

Bolaget Utveckling Nordost AB

Utveckling Nordost är ett av Göteborgs Stad helägt bolag.

Bolaget ska verka för hållbar stadsutveckling i nordöstra Göteborg, stödja samordning mellan olika parter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

Under 2011 – 2013 har bolagets främsta uppgift varit att driva projektet Stadsutveckling i nordost. Det innebär att bolaget ansvarat för den övergripande projektledningen, det vill säga styrning, samordning, uppföljning, ekonomi, kommunikation och administration.

2014 arbetar bolaget bland annat med att undersöka möjligheter att göra nya ansökningar till satsningar i nordost.

Bolaget ska även vara ett stöd för stadens övriga verksamheter i arbetet med att långsiktigt verka för hållbar stadsutveckling i nordost.


De förväntade resultaten i projekt Utveckling Nordost 2011-2013 var:

• Ett utvecklat forum för samverkan kring insatser som främjar hållbar stadsutveckling i nordost
• Ett ökat fokus på den potential som Göteborgs nordöstra stadsdelar utgör
• En utvecklad modell för att organisera och driva breda stadsutvecklingsprojekt omfattande stora geografiska områden och med stöd från EU strukturfonder
• Ett ökat engagemang från hela staden och regionen kring det urbana utvecklingsarbetet, integration och sammanhållning 

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »