Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

 

Länkar näringsliv:

                                 

Bra länkar för dig som har eller vill starta företag.

Stöd och rådgivning

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg representerar Göteborg och tolv kranskommuner. Du kan alltid vända dig till näringslivsansvarig i din kommun för råd och information om var du kan få hjälp.
Telefon 031-61 24 02, www.businessregion.se

Coompanion

Coompanion ger fri rådgivning till personer som vill starta företag tillsammans – allt från bilkooperativ till konsultföretag.  Även soloföretagare som vill samverka om till exempel lokal är välkomna. Råden handlar om idé, organisation, ekonomisk planering och kompanjonavtal.  Vi kan ekonomisk förening - den demokratiska företagsformen.
Telefon 031-744 01 60, www.coompanion.se/gbg 

CONNECT Väst

CONNECT Väst vänder sig till entreprenörer i tidigt skede eller företagsledare i etablerad verksamhet som vill expandera. Genom sina kvalitetssäkrande processer får du de kontakter med kompetens och kapital du behöver för en snabbare tillväxt. Genom näringslivets engagemang får du tillgång till högklassig och dagsaktuell expertis inom en mängd branschområden. Målet är att du på ett snabbt och genomtänkt sätt ska öka din tillväxt och hitta nya marknader.
Telefon 031-772 83 51, www.connectvast.se

Göteborgs Nyföretagarcentrum

Göteborgs Nyföretagarcentrum har som mål att genom kostnadsfri information och personlig konfidentiell rådgivning stödja och utveckla blivande regionala företagare, från idé till verklighet, och på så sätt bidra till ökade överlevnadsmöjligheter och tillväxt för nya företag.
Telefon 031-779 95 00, www.gbgnfc.se

IFS Väst

IFS Väst är en organisation med syfte att stödja och hjälpa invandrarföretagare i Sverige. Våra rådgivare finns runt om i hela landet och kan på olika språk kostnadsfritt hjälpa till i eller vid utveckling av ett befintligt företag.
Telefon 031-779 95 05, www.ifs.a.se 

Innovation Västra Götaland/ALMI

Innovation Västra Götaland/ALMI erbjuder kvalificerad rådgivning och ekonomiskt stöd, till enskilda innovatörer och företag yngre än tre år, för att hjälpa ekonomiskt bärkraftiga innovativa produkter och tjänster till marknaden.
Telefon 031-779 79 00, www.almi.se 

Tillstånd och regler 

Företagarföreningar 

Företagsregister 

Mark och lokaler 

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »