Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Forum för kvinnor med företag

Att driva företag handlar inte bara om att få det vardagliga att gå runt. Det handlar också om att sätta mål och utveckla sin verksamhet och sig själv som företagare. I affärsnätverket för kvinnor i nordost träffas företagare regelbundet för att lära sig mer – om företagande och av varandra.

– Många blir stärkta – och vågar ta mer betalt! säger Lena Sultanovic Magnusson.

Ett nätverk för kvinnliga företagare har vuxit fram i nordost. Under året har ett 50-tal kvinnor träffats ett antal gånger på BRG Business Center på Rymdtorget i Bergsjön.

– Alla kan inte komma varje gång, så vi brukar vara runt 20 på träffarna, säger Lena Sultanovic Magnusson, på BRG Business Center.

Från bagare till konsulter

Tillsammans blir man starkare! Här träffas ett 20-tal kvinnor med företag på BRG Business Center. Foto: Lena Sultanovic Magnusson.

Deltagarna kommer från många olika branscher – här finns allt från bagare och frisörer till konsulter och butiksägare. Många är ensamföretagare. En del håller på att bygga upp sin verksamhet och har någon anställning vid sidan om. Andra har hållit på ett tag och vissa har anställda. Nästan varje gång har det kommit in någon ny – nätverket fylls på och förändras ständigt.

Varje träff har ett tema, till exempel om att sätta mål, hur man arbetar med budget eller räknar på lönsamhet. Men det som tas upp under temat styrs helt av deltagarnas behov, vad de vill och behöver prata om.

Bra att kunna koderna

Karin Henriksson håller i träffarna och delar med sig av sina kunskaper. Foto: Mats Udde Jonsson.

Träffarna leds av Karin Henriksson som är verksamhetsutvecklare med många års erfarenhet av att bygg upp och leda företag och organisationer. Hon delar frikostigt med sig av sina erfarenheter och kan ge exempel på situationer som man kan hamna i som nybliven företagare – som i möten med tänkbara kunder eller med banken.

– Som alltid när människor möts, även inom företagandet, finns det koder som är bra att känna till. Det är som en tyst kunskap som bygger på erfarenhet, säger Karin Henriksson.  

Viktigt att reflektera

Hennes mantra till deltagarna är att tänka och reflektera kring vad man vill med sitt företagande, alltså att sätta mål och tänka ut vilka aktiviteter inom marknadsföring och sälj som måste göras. Efter en tid sätter man sig ner och funderar på hur det har gått – är jag på väg att nå målen? Eller måste jag tänka om på något sätt?

– Det är det som är så bra med det här nätverket, att det är ett forum som ger tid och möjlighet att reflektera och att lära av andra, inte bara att knyta kontakter och ”mingla”. Här kan jag fokusera på min egen och företagets utveckling och jobba med mina frågor, tillsammans med andra som är i en liknande situation, säger Karin Henriksson.

Blir starka tillsammans

Bakgrunden till nätverket är den inventering av näringslivet i nordöstra Göteborg som gjordes tidigt inom Utveckling Nordost där många frågade efter en mötesplats för kvinnor som driver företag. Tidigt hösten 2012 ordnades en första informationsträff då 44 kvinnor kom som hade många idéer och förslag på vad nätverksträffarna skulle handlar om. I januari kom nätverket igång och när den sista träffen hålls i början av december har man sammanlagt träffats vid 14 tillfällen.

– De reaktioner vi fått är att många känner sig stärkta i sitt företagande, de blir mer fokuserade och vågar till exempel ta mer betalt – sådant som gör att ett företag överlever och utvecklas, konstaterar Lena Sultanovic Magnusson.

Text: Elisabeth Gustafsson     Foto: Lena Sultanovic Magnusson och Mats Udde Jonsson

Nästa träffar med affärsnätverket för kvinnor är 7 november, 20 november och 3 december. Träffarna äger rum på BRG Business Center på Rymdtorget 7 A i Bergsjön.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Lena Sultanovic Magnusson, telefon 070-781 24 03, e-post: lena.sultanovic@businessregion.se

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »