Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

Det växer ett grönt kapital på din gård

Vet du att det växer ett grönt kapital på din gård? Alla träd, växter och gräsmattor har ett pris. Förutom att de sprider skönhet, trivsel och glädje.
Hur man kan ta tillvara detta gröna kapital var frågan för en stor konferens som nyligen hölls hos Gårdstensbostäder.

För bara 15 år sedan var det inte många som ville bo i Gårdsten. Lägenheter stod tomma och brottsligheten var hög. Glasmästare fick komma varje dag för att laga sönderslagna fönster. Samma sak med planteringarna. De förstördes gång på gång.
Idag är bilden en helt annan. Det kommunala bostadsföretaget Gårdstensbostäder har fått många pris och mycket uppmärksamhet för hur de lyckades bryta det negativa. Nu senast stod man värd för en konferens med personer från hela landet som ville veta mer om hur man kan ta tillvara utemiljön och det gröna kapitalet – alla träd, växter och gräsmattor i ett bostadsområde.

Glad och stolt

Fastighetsförvaltare Michael Pirosanto är glad och stolt när han berättar om framgångarna:
– När vi började var Gårdsten ett av de sämsta områdena i Sverige vad gäller allt. Sakta men säkert har vi lyckats vända alla delar. Det handlar om ett samhällsbygge, inte bara bostäder.
Redan i slutet av 1990-talet inledde bostadsföretaget en storsatsning på grön energi. Husen byggdes om och idag är det solen som får varmvattnet varmt och vinden som får lamporna att lysa. Solhusen i Gårdsten fick 2005 ta emot det fina priset World Habitat Award.
Men lika viktigt är det att ta hand om det gröna kapitalet som redan finns. Enbart träden som Gårdstensbostäder tog över 1997 värderades till 44 miljoner.
– I miljonprogramsområdena finns ett stort grönt kapital som det är viktigt att förvalta och sköta på rätt sätt så att det kommer hyresgästerna till nytta, glädje och för att höja livskvaliteten, säger Michael Pirosanto.

Utveckla hela stadsdelen

Nu på vårkanten blomstrar grönskan runtom i kvarteret. Och för bolaget har syftet alltid varit klart. Att utveckla hela stadsdelen, inte bara bostäderna. 2006 tilldelades Gårdstensbostäder Stora Samhällsbyggarpriset.
– En viktig del i att vi har lyckats beror på hyresgästernas engagemang och delaktighet. De känner att de på ett konkret sätt kan påverka sin situation och boendemiljö.
Det viktigaste i förändringsarbetet har varit delaktighet. Att samhällsbygget ska ske på de boendes villkor. Gårdstenbostäder var det första bolaget i Sverige att ha med hyresgäster i styrelsen.
- Vi har hela tiden haft en medverkan av hyresgästerna och den förändring vi har lyckats med går bara att göra om de boende själva är involverade i hög grad, säger Michael Pirosanto.

Text: Helena Bäckhed     Foto: Mats Udde Jonsson

Missa inte årets Gårdstensdag – en familjedag med mängder av aktiviteter, musik och uppträdanden. Göteborgsvarvet arrangerar Minivarvet för noll- till sexåringar. De äldre får springa Gårdstensloppet och alla får medalj!  Lördag 9 juni kl 12-18 i Dalen.

Läs mer om Gårdstensbostäder, deras arbete och vision på www.gardstensbostader.se

Fakta Gårdsten

Antal invånare: ca 7 000
Läge: 13 km nordost om Göteborg centrum
Höjd över havet: 100 meter
Antal bostäder 3 038 varav kommunala hyreslägenheter: 2 694
Byggnadstid: 1969-1972
Under byggnation: 44 parhus
Under planering: 150-200 byggrätter av småhus
Källa: Gårdstensbostäder

Konferensen i Gårdsten arrangerades av SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, i samarbete med Gårdstensbostäder. Syftet var att ge några olika exempel på hur bostadsföretag kan arbeta för att få rätt kvalitet på skötseln och berätta om Gårdstensbostäders goda erfarenheter.
SABO:s webbplats hittar du information och rapporter om olika frågor, exempelvis miljö och boende. http://www.sabo.se/

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »