Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

 

Samlade krafter som vill utveckla nordost

                                 

Utveckling Nordost är en av flera satsningar för hållbar utveckling i nordost. Det finns en rad andra krafter som arbetar för en positiv utveckling i stadsdelarna. Allt ifrån stora EU-projekt till lokala och ideella satsningar som drivs av exempelvis Göteborgs Stad, Chalmers, Göteborgs Universitet, näringslivet, fastighetsägare, föreningar, enskilda och andra aktörer.

Ju fler krafter som samlas, desto större chans har vi att lyckas. Tillsammans.

Här har vi samlat loggor från våra samverkans- och samarbetspartners samt flera andra som arbetar för framtiden i nordost. 

Vill också du vara med? Har du förslag på samarbete som du vill diskutera? Eller andra synpunkter? Kontakta oss!  

e-post: kontakt@utvecklingnordost.se

 

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »